IB Park Hotels
Uva Nestum

Долината на река Места – магията на Нестум – легенда, която заслужава да бъде преоткрита.

Регионът на долината на река Места, около град Гоце Делчев и Огняновските минерални бани е отлична дестинация за целогодишен туризъм. На 200 км от София в югозападната част на страната се намира Гоцеделчевският регион, познат още от близкото минало като Неврокопския край - все още непопулярна за широката публика, но богата на културно, историческо, археологическо, религиозно, занаятчийско, кулинарно, лозаро-винарско, спа и балнеоложко наследство и традиции туристическа дестинация.

 

Mesta River Valley - The Magic of Nestum - a legend worth discovering

The Mesta River Valley region around the town of Gotse Delchev and the Ognyanovo Thermal Baths is an excellent destination for all-year-round tourism. At 200 km away from Sofia in the southwestern part of Bulgaria, the region of Gotse Delchev or better known as the Nevrokop region still unknown for the wider public, yet rich in cultural, historical, archeological and religious traditions, crafts, culinary arts, wine-growing, spa and balneological heritage.